Flertal större rörelser på mindre listor på tisdagen

På tisdagen syns det flera större kursrörelser på smålistorna av diverse olika anledningar.
Bland annat har SyntheticMR, Diamyd Medical, ZignSec, Nitro Games och Netmore Group B haft större positiva kursrörelser. Kurser baseras på skrivande stund.

Aktie Kursförändring Kommentar
SyntheticMR +8,5 procent Fortsatt positiv reaktion på gårdagens nya avtal med SimonMed
Diamyd Medical +14,3 procent Kombinationsanalys stödjer diabetesvaccinet Diamyd, pilotstudie visar ej statistisk signifikans men effekterna sägs vara av statistisk och klinisk relevant effekt.
ZignSec +12 procent Riktad nyemission med teckningskurs 17,5, bolaget tillförs cirka 40 miljoner kronor innan emissionskostnader
Nitro Games +7,75 procent Inslag i Trading Direkt med Tobbe Rosén
Netmore Group B +7,1 procent Positiv betalanalys i Analysguiden