Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (89% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 289 Mkr
Teckningskurs 8.05 SEK (7.5 - 10.5)
Sista teckningsdag 2021-12-06
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 100 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (2.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor Partner FK
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nordic Asia
VD Yining Wang
Styrelseordförande Michael Thurow
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 289 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.04 miljoner aktier (2.9%)
Antal aktier efter notering 35.92 miljoner
Hemsida nordicasiagroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kari Stadigh 17.9 Mkr 6.2%
Cidro Förvaltning 16.3 Mkr 5.6%
Curitas 16.2 Mkr 5.6%
Acervo 14.7 Mkr 5.1%
Ulf och Bo Eklöf Invest 8.9 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Kari Stadigh 20 Mkr 10%
Ulf och Bo Eklöf Invest 10 Mkr 5%
Safe Return Asset Management Nordic för kunders räkning 6.1 Mkr 3.1%
Pong Invest 6 Mkr 3%
Knil 5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 100 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.