Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 11 SEK
Sista teckningsdag 2020-06-26
Antal flaggor 13 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Mangold FK, Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Northern CapSek Ventures
VD Henrik Jerner
Styrelseordförande Peter Wendel
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.21 miljoner aktier (32.1%)
Antal aktier efter notering 3.78 miljoner
Hemsida capsek.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peter Wendel (via bolag) 13.2 Mkr 31.8%
Jonas Sjöberg 4 Mkr 9.7%
Axator Energy 2.8 Mkr 6.7%
Vertex Förvaltning 1.5 Mkr 3.5%
Cocolabel 1.4 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Peter Wendel (via bolag) 2.6 Mkr 21.2%
Axator Energy 1.7 Mkr 14.3%
Jonas Sjöberg 0.6 Mkr 4.7%
Vertex Förvaltning 0.4 Mkr 2.9%
Cocolabel 0.3 Mkr 2.3%
Med flera
Totalt åtagande: 7.8 Mkr 64.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.