Om erbjudandet

Erbjudande 1651 Mkr (50% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 3700 Mkr
Teckningskurs 14.75 SEK (13.4 - 16.1)
Sista teckningsdag 2020-10-21
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (2.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, Swedbank
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Vinge, White & Case, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Offentliga Hus
VD Fredrik Brodin
Styrelseordförande Björn Rosengren
Omsättning 427 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 3700 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0%
Antal aktier efter notering 250.85 miljoner
Hemsida offentligahus.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordact 2200 Mkr 59.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.