Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 54%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 5.4 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-22
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.9 Mkr (13.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Omnicar
VD Claus Hansen
Styrelseordförande Jens Aalose
Omsättning 8 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida omnicar.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Claus T. Hansen 22.2 Mkr 33%
Tine Hertz 14.1 Mkr 20.9%
Mayday Holding 7.5 Mkr 11.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 1.5 Mkr 10.7%
Burrito Venture 1.3 Mkr 9.3%
Citarella Capital 0.5 Mkr 3.6%
Med flera
Totalt åtagande: 7.5 Mkr 53.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.