Om erbjudandet

Erbjudande 293 Mkr (72% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 668 Mkr
Teckningskurs 4.5 EUR
Sista teckningsdag 2019-12-02
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 42 Mkr (14.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Hannes Snellman, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Optomed
VD Seppo Kopsala
Styrelseordförande Petri Salonen
Omsättning 163 Mkr
Antal anställda 105
Börsvärde efter notering 668 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.4 miljoner aktier (24.3%)
Antal aktier efter notering 14 miljoner
Hemsida www.optomed.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Cenova Capital 116.3 Mkr 17.4%
Halma Ventures 52.8 Mkr 7.9%
Robert Bosch Venture Capital 52.8 Mkr 7.9%
Aura Capital 33 Mkr 4.9%
Finnish Industry Investment 28.7 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Halma Ventures 46.7 Mkr 15.9%
Aura Capital 17.8 Mkr 6.1%
Finnish Industry Investment 9.6 Mkr 3.3%
Mankato Capital 4.6 Mkr 1.6%
Markku Virta 2.6 Mkr 0.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.