Om erbjudandet

Erbjudande 325 Mkr (58% nyemission)
Säkrad andel (%) 43%
Börsvärde efter notering 539 Mkr
Teckningskurs 70 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-17
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 141 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 18 Mkr (5.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare White & Case, Gernandt & Danielsson

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ovzon
VD Per Wahlberg
Styrelseordförande Lennart Hällkvist
Omsättning 198 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 539 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.85 miljoner aktier (11%)
Antal aktier efter notering 7.7 miljoner
Hemsida www.ovzon.com/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
OverHorizon 214 Mkr 39.7%
Bure Equity 70.5 Mkr 13.1%
Öresund 70.5 Mkr 13.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
OverHorizon 136 Mkr 41.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Öresund 70.5 Mkr 21.7%
Bure Equity 70.5 Mkr 21.7%
Totalt åtagande: 141 Mkr 43.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.