Om erbjudandet

Erbjudande 4400 Mkr (14% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 16351 Mkr
Teckningskurs 60 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-22
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 2280 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 132 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Danske Bank, SEB, Gernandt & Danielsson, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag OX2
VD Paul Stormoen
Styrelseordförande Johan Ihrfelt
Omsättning 5701 Mkr
Antal anställda 203
Börsvärde efter notering 16351 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.38 miljoner aktier (2.3%)
Antal aktier efter notering 272.52 miljoner
Hemsida www.ox2.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peas Industries 8435.9 Mkr 51.6%
Altor 2804.2 Mkr 17.2%
Danica 700 Mkr 4.3%
Handelsbanken Fonder 400 Mkr 2.5%
Lannebo Fonder 300 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Peas Industrier och Altor via Xygen 3759.9 Mkr 85.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Danica Pension 700 Mkr 15.9%
Handelsbanken Fonder 400 Mkr 9.1%
Lannebo Fonder 300 Mkr 6.8%
Länsförsäkringar 300 Mkr 6.8%
AFA Försäkring 150 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 2280 Mkr 51.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.