Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 3701 Mkr
Teckningskurs 24 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-20
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 230 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 35 Mkr (7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, SEB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Avanza Bank, Delphi, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Pagero Group
VD Bengt Nilsson
Styrelseordförande Birger Steen
Omsättning 365 Mkr
Antal anställda 544
Börsvärde efter notering 3701 Mkr
Nyckelpersoners ägande 24.99 miljoner aktier (16.2%)
Antal aktier efter notering 154.22 miljoner
Hemsida www.pagero.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Summa Equity 1247.4 Mkr 33.7%
Swedbank Robur Fonder 361.5 Mkr 9.8%
Bengt Nilsson 317.1 Mkr 8.6%
Sjätte AP-Fonden 254.6 Mkr 6.9%
HabourVest 236 Mkr 6.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur Fonder 130 Mkr 26%
I&T Asset Management 100 Mkr 20%
Totalt åtagande: 230 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.