Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 41%
Börsvärde efter notering 152 Mkr
Teckningskurs 9.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-24
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 13 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (8.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Paxman
VD Richard Paxman
Styrelseordförande Per-Anders Johansson
Omsättning 26 Mkr
Antal anställda 21
Börsvärde efter notering 152 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 16.01 miljoner
Hemsida www.paxman.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Glenn Paxman 63.4 Mkr 41.7%
Björn Littorin 12.2 Mkr 8%
Richard Paxman 12.2 Mkr 8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LF Blekinge 5 Mkr 16.4%
Göran Källebo 2.4 Mkr 7.8%
Roger Johansson 2.4 Mkr 7.8%
Med flera
Totalt åtagande: 12.6 Mkr 41.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.