Om erbjudandet

Erbjudande 505 Mkr (59% nyemission)
Säkrad andel (%) 54%
Börsvärde efter notering 2017 Mkr
Teckningskurs 34 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-03
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 275 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 35 Mkr (6.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Permascand
VD Peter Lundström
Styrelseordförande Per Lindberg
Omsättning 383 Mkr
Antal anställda 111
Börsvärde efter notering 2017 Mkr
Nyckelpersoners ägande 15.72 miljoner aktier (26.5%)
Antal aktier efter notering 59.31 miljoner
Hemsida permascand.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Norvestor VI 968.7 Mkr 48%
Ingar Jensen via bolag 208.3 Mkr 10.3%
Fredrik Herlitz via bolag 208.3 Mkr 10.3%
Peter Lundström via bolag 54.2 Mkr 2.7%
Mario Houde via bolag 40.4 Mkr 2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Norvestor VI 147.3 Mkr 29.2%
Peter Lundström via bolag 25 Mkr 4.9%
Chlorcell Technologies 11.9 Mkr 2.4%
Mario Houde via bolag 7.1 Mkr 1.4%
Lars Nyman 3.7 Mkr 0.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
SEB Investment Management 150 Mkr 29.7%
Länsförsäkringar 75 Mkr 14.8%
RAM ONE 50 Mkr 9.9%
Totalt åtagande: 275 Mkr 54.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.