Om erbjudandet

Erbjudande 2056 Mkr (50% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 5861 Mkr
Teckningskurs 63 NOK
Sista teckningsdag 2020-05-12
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 960 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 82 Mkr (4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Schjødt, Thommessen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Pexip
VD Odd Sverre Østlie
Styrelseordförande Michael Sagen
Omsättning 355 Mkr
Antal anställda 182
Börsvärde efter notering 5861 Mkr
Nyckelpersoners ägande 21.64 miljoner aktier (22.3%)
Antal aktier efter notering 96.91 miljoner
Hemsida www.pexip.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Capital Research and Management Company 350 Mkr 5.7%
Stavanger Venture 333.3 Mkr 5.5%
Wasatch Global Investors 300 Mkr 4.9%
DNB Asset Management 275 Mkr 4.5%
Bjøberg Eiendom 230.6 Mkr 3.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Stavanger Venture 162.1 Mkr 7.9%
Bjøberg Eiendom 84.6 Mkr 4.1%
Tamorer Ltd ATF Wylie Family Trust 102 Mkr 5%
T.D. Veen 87.9 Mkr 4.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Capital Research and Management Company 336 Mkr 16.3%
Wasatch Global Investors 288 Mkr 14%
DNB Asset Management 264 Mkr 12.8%
TIN Fonder 72 Mkr 3.5%
Totalt åtagande: 960 Mkr 46.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.