Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 114 Mkr
Teckningskurs 16 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-19
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor Partner FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Pharmiva
VD Christina Östberg Lloyd
Styrelseordförande Malte Zaunders
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 114 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.86 miljoner aktier (12.1%)
Antal aktier efter notering 7.14 miljoner
Hemsida pharmiva.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
GÅL Pharma Consulting 8.2 Mkr 7.1%
David Sagna via bolag 8 Mkr 7%
Malte Zaunders via bolag 5 Mkr 4.4%
Prolajm 4 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Malte Zaunders via bolag 0.2 Mkr 0.6%
Kristina Ingvar via bolag 0.1 Mkr 0.3%
Ulf Blom via bolag 0.1 Mkr 0.1%
David Sagna via bolag 0.1 Mkr 0.1%
Per-Ola Forsberg via bolag 0.1 Mkr 0.1%
Med flera
Totalt åtagande: 18 Mkr 51.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.