Om erbjudandet

Erbjudande 38 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 76%
Börsvärde efter notering 71 Mkr
Teckningskurs 5 SEK (1 TO per 8 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-30
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 29 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (15.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Plexian
VD Staffan Mattsson
Styrelseordförande Per-Ola Rosenqvist
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 71 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.89 miljoner aktier (6.2%)
Antal aktier efter notering 14.28 miljoner
Hemsida www.plexian.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sami Sulieman via bolag 18.6 Mkr 26.1%
Dividend Sweden 7.6 Mkr 10.7%
Per-Ola Rosenqvist 2.6 Mkr 3.6%
Gunilla Hagel Carlsson 1.8 Mkr 2.5%
Bo Mikael Carlsson 1.8 Mkr 2.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Dividend Sweden 7.6 Mkr 20%
Jens Miöen 2 Mkr 5.3%
Tass 2 Mkr 5.3%
Per-Ola Rosenqvist via bolag 1.8 Mkr 4.6%
Sami Sulieman 0.5 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 29 Mkr 76.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.