IPO-guiden hissar tre flaggor inför Plexians notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Plexian inför noteringen den 14 april och hittat tre flaggor.
IPO

Den 14 april noteras fintechbolaget Plexian på First North. Affärsvärldens IPO-guide har granskat bolaget inför noteringen och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag och en för bristfällig information.

Plexian
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 71 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-30
Första handelsdag 2021-04-14

Vad gäller första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Plexian betalar cirka 6 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 15,8% av erbjudandet.

När det kommer till den andra flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, brukar de största ägarna vid en IPO skriva på ett lock up avtal på 12 månader. Plexians största ägare har lock up som bara stäcker sig 6 månader.

Den tredje flaggan, för bristfällig information, hissas då det inte framgår av Plexians prospekt om personer i styrelse och ledning har konkurser i bagaget. Dessutom saknas kassaflödesanalys.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL PLEXIANS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 30 mars och teckningskursen är 5 kronor (1 TO per 8 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Fantasma Games Inväntar notering First North 2021-03-12 2021-03-2­­3 Läs här
Embellence Group Teckningstid pågår First North 2021-03-23 2021-03-24  
ACQ Bure Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-03-23 2021-03-25 Läs här
Idun Industrier Teckningstid pågår First North 2021-03-23 2021-03-25 Läs här
LMK Group Teckningstid pågår First North 2021-03-25 2021-03-29  
Pharmiva Teckningstid pågår First North 2021-03-19 2021-03-31 Läs här
Euroafrica Digital Ventures Teckningstid pågår First North 2021-03-22 2021-04-06 Läs här
Polymer Factory Inväntar notering Spotlight 2021-03-11 2021-04-07 Läs här
Nowonomics Teckningstid pågår NGM SME 2021-03-25 2021-04-07  
Trainimal Teckningstid pågår NGM SME 2021-03-31 2021-04-16  
Dlaboratory Teckningstid pågår First North 2021-03-26 2021-04-21 Läs här