Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 90 Mkr
Teckningskurs 2 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-23
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.2 Mkr (1.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Aqurat
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Polarcool
VD Iman Ziai
Styrelseordförande Mats Forsman
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 90 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.2 miljoner aktier (0.4%)
Antal aktier efter notering 44.99 miljoner
Hemsida polarcap.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Avanza Pension 9.5 Mkr 10.5%
Nordnet Pensionsförsäkring 9.4 Mkr 10.5%
Cormac Invest 1.6 Mkr 1.8%
Swedbank Försäkring 1.3 Mkr 1.4%
Christer Atterklev 0.6 Mkr 0.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.