Om erbjudandet

Erbjudande 941 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 53%
Börsvärde efter notering 2640 Mkr
Teckningskurs 66 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-30
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 500 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 25 Mkr (2.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Handelsbanken, Vinge, Mannheimer Swartling, Baker McKenzie, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Profoto
VD Anders Hedebark
Styrelseordförande Hans Eckerström
Omsättning 533 Mkr
Antal anställda 100
Börsvärde efter notering 2640 Mkr
Nyckelpersoners ägande 18.61 miljoner aktier (46.5%)
Antal aktier efter notering 40 miljoner
Hemsida investors.profoto.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Anders Hedebark via Burken Invest 1074.8 Mkr 40.7%
Conny Dufgran via Nedergransta Förvaltning 460.8 Mkr 17.5%
Hans Eckerström 81.2 Mkr 3.1%
Petter Sylvan 22.4 Mkr 0.9%
Magnus Brännström 16.5 Mkr 0.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Profoto Invest 941.1 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lannebo Fonder 200 Mkr 21.3%
Svolder 100 Mkr 10.6%
Herenco Holding 100 Mkr 10.6%
Strand Kapitalförvaltning 100 Mkr 10.6%
Totalt åtagande: 500 Mkr 53.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.