Om erbjudandet

Erbjudande 106 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 72%
Börsvärde efter notering 502 Mkr
Teckningskurs 23.3 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-22
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 26 Mkr
Garantiåtagande 50 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (11.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Avanza Bank, Aktieinvest, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Promore Pharma
VD Jonas Ekblom
Styrelseordförande Göran Pettersson
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 502 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 21.55 miljoner
Hemsida www.promorepharma.com/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rosetta 154.7 Mkr 30.8%
Midroc 159.7 Mkr 31.8%
PRP 98.4 Mkr 19.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Midroc 6 Mkr 5.7%
Rosetta 1 Mkr 0.9%
PRP 19 Mkr 17.9%
Totalt åtagande: 26 Mkr 71.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 15 Mkr 14.2%
Mikael Lönn 7.5 Mkr 7.1%
Formue Nord 5 Mkr 4.7%
John Fällström 5 Mkr 4.7%
APS Capital 2 Mkr 1.9%
Med flera
Totalt åtagande: 50 Mkr 47.2%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.