Om erbjudandet

Erbjudande 300 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 594 Mkr
Teckningskurs 40 SEK
Sista teckningsdag 2019-12-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 200 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Aktieinvest, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag QleanAir
VD Andreas Göth
Styrelseordförande Rolf Classon
Omsättning 436 Mkr
Antal anställda 94
Börsvärde efter notering 594 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.48 miljoner aktier (3.2%)
Antal aktier efter notering 14.86 miljoner
Hemsida www.qleanair.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Qevirp 41 197.4 Mkr 33.2%
Andreas Göth 6 Mkr 1%
Rolf Classon 5.8 Mkr 1%
Henrik Resmark 5 Mkr 0.8%
Christina Lindstedt 2.4 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 200 Mkr 66.7%
Totalt åtagande: 200 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.