Om erbjudandet

Erbjudande 300 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 594 Mkr
Teckningskurs 40 SEK
Sista teckningsdag 2019-12-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 200 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Aktieinvest, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag QleanAir
VD Andreas Göth
Styrelseordförande Rolf Classon
Omsättning 436 Mkr
Antal anställda 94
Börsvärde efter notering 594 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.48 miljoner aktier (3.2%)
Antal aktier efter notering 14.86 miljoner
Hemsida www.qleanair.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Qevirp 41 197.4 Mkr 33.2%
Andreas Göth 6 Mkr 1%
Rolf Classon 5.8 Mkr 1%
Henrik Resmark 5 Mkr 0.8%
Christina Lindstedt 2.4 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 200 Mkr 66.7%
Totalt åtagande: 200 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.