Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Teckningskurs 3.2 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-24
Antal flaggor 9 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 16 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eminova

Bolagsfakta vid notering

Bolag QuickBit
VD Jörgen Eriksson
Styrelseordförande Bengt Lagergren
Omsättning 1539 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.31 miljoner aktier (6.7%)
Antal aktier efter notering 64.72 miljoner
Hemsida quickbit.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FTCS Intressenter 32.8 Mkr 15.9%
FrontOffice Noric 19.3 Mkr 9.3%
Per Öberg 17 Mkr 8.2%
Abelco Investment Group 14 Mkr 6.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
FrontOffice Nordic 11.2 Mkr 70%
Abelco Investment Group 4.8 Mkr 30%
Totalt åtagande: 16 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.