Om erbjudandet

Erbjudande 470 Mkr (85% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 1137 Mkr
Teckningskurs 30 SEK (26 - 34)
Sista teckningsdag 2018-06-27
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 35 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Danske Bank, SEB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Raketech
VD Michael Holmberg
Styrelseordförande Christian Lundberg
Omsättning 192 Mkr
Antal anställda 95
Börsvärde efter notering 1137 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.66 miljoner aktier (20.2%)
Antal aktier efter notering 37.9 miljoner
Hemsida raketech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Tobias Persson 176.9 Mkr 15.6%
Erik Skarp 100.6 Mkr 8.9%
Johan Svensson 95.3 Mkr 8.4%
Reine Beck 46.4 Mkr 4.1%
Marcus Ingemansson 33.8 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Tobias Persson 49.9 Mkr 10.6%
Marcus Ingemansson 12.5 Mkr 2.7%
Kristian Svensson 1.4 Mkr 0.3%
Martin Larsson 1.1 Mkr 0.2%
Bengt Sonnert 4.1 Mkr 0.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.