Om erbjudandet

Erbjudande 62 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Teckningskurs 10.3 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-08
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 52 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (24.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Naventus Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Hagberg & Aneborn FK, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ranplan
VD Alastair Williamson
Styrelseordförande Mats Andersson
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 57
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.47 miljoner aktier (7.3%)
Antal aktier efter notering 20.12 miljoner
Hemsida ranplanwireless.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jinxing Xue 83.3 Mkr 40.2%
Hongbing Li & Qimei Wu 27 Mkr 13%
Joyce Yuhua Wu och Jie Zhang 21.3 Mkr 10.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Xiaoyun Li 4 Mkr 6.5%
Yibing Fang 2 Mkr 3.2%
Jinxing Xue 1.5 Mkr 2.4%
Hongbing Li 1 Mkr 1.6%
Yanzhao Dong 1 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 16.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Per Lindberg 30 Mkr 48.4%
LMK 5 Mkr 8.1%
Xiaoyun Li 5 Mkr 8.1%
Yibing Fang 3.5 Mkr 5.7%
Mats Andersson 2 Mkr 3.2%
Med flera
Totalt åtagande: 52 Mkr 83.9%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.