Om erbjudandet

Erbjudande 720 Mkr (63% nyemission)
Säkrad andel (%) 54%
Börsvärde efter notering 2168 Mkr
Teckningskurs 59 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-15
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 390 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 22 Mkr (3.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Handelsbanken, Baker McKenzie, Avanza Bank, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Readly
VD Maria Hedengren
Styrelseordförande Patrick Svensk
Omsättning 303 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 2168 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.65 miljoner aktier (4.5%)
Antal aktier efter notering 36.74 miljoner
Hemsida corporate.readly.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Cleantech Europe II Lucenbourg Sarl 477.3 Mkr 22%
Swedbank Robur 206.2 Mkr 9.5%
Tredje AP Fonden 133.6 Mkr 6.2%
Joel Wikell 91 Mkr 4.2%
TIN Fonder 70 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Cleantech Europe II Luxembourg Sarl 80.5 Mkr 11.2%
Joel Wikell 74 Mkr 10.3%
Channel 4 Ventures 52.8 Mkr 7.3%
Henrik Widov 21.8 Mkr 3%
Millium 14.8 Mkr 2.1%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
C Worldwide Asset Management 70 Mkr 9.7%
Handelsbanken Fonder 70 Mkr 9.7%
Swedbank Robur 70 Mkr 9.7%
TIN Fonder 70 Mkr 9.7%
Skandia Fonder 33 Mkr 4.6%
Med flera
Totalt åtagande: 390 Mkr 54.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.