Om erbjudandet

Erbjudande 1453 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 2441 Mkr
Teckningskurs 117.5 SEK (110 - 125)
Sista teckningsdag 2021-03-17
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 820 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (1.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Mannheimer Swartling

Bolagsfakta vid notering

Bolag RugVista Group
VD Michael Lindskog
Styrelseordförande Erik Lindgren
Omsättning 562 Mkr
Antal anställda 69
Börsvärde efter notering 2441 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.75 miljoner aktier (8.4%)
Antal aktier efter notering 20.78 miljoner
Hemsida www.rugvistagroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Litorina IV 551 Mkr 22.6%
Indexon 189.1 Mkr 7.8%
Transistormedia 118.8 Mkr 4.9%
Vision IT Commerce Scandinavia 13.5 Mkr 0.6%
Jordmöllan 13 Mkr 0.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Litorina IV 964.9 Mkr 66.4%
Indexon 310.4 Mkr 21.4%
Transistormedia 134.3 Mkr 9.2%
Vision IT Commerce Scandinavia 22.2 Mkr 1.5%
Jordmöllan 21.3 Mkr 1.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
TIN Fonder 200 Mkr 13.8%
RoosGruppen 130 Mkr 9%
Knutsson Holdings 100 Mkr 6.9%
OstVast Capital Management 70 Mkr 4.8%
Alcur Fonder 60 Mkr 4.1%
Med flera
Totalt åtagande: 820 Mkr 56.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.