Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Teckningskurs 5.85 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-18
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.2 Mkr (8.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Scandion Oncology
VD Nils Brünner
Styrelseordförande Jørgen Bardenfleth
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.62 miljoner aktier (22%)
Antal aktier efter notering 11.91 miljoner
Hemsida scandiononcology.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Saniona 20.3 Mkr 29.2%
Jan Stenvang 8 Mkr 11.4%
Nils Brünner 5.7 Mkr 8.2%
Kim Arvid Nielsen 5.6 Mkr 8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gerhard Dal 2.1 Mkr 8.1%
Jimmie Landerman 0.5 Mkr 1.9%
Per Vasilis 0.4 Mkr 1.4%
Christian Månsson 0.3 Mkr 1.2%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1%
Med flera
Totalt åtagande: 18.5 Mkr 71.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.