Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 35%
Börsvärde efter notering 1696 Mkr
Teckningskurs 56 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-10
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 175 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 30 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sdiptech
VD Jakob Holm
Styrelseordförande Ashkan Pouya
Omsättning 899 Mkr
Antal anställda 680
Börsvärde efter notering 1696 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 30.28 miljoner
Hemsida sdiptech.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Serendipity 690.6 Mkr 40.7%
Swedbank Robur 7000 Mkr 412.9%
Handelsbanken Fonder 2800 Mkr 165.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Serendipity 150 Mkr 30%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 125 Mkr 25%
Handelsbanken Fonder 50 Mkr 10%
Totalt åtagande: 175 Mkr 35%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.