Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Teckningskurs 12 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-13
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 6 Mkr
Garantiåtagande 10 Mkr
Emissionskostnad 5.1 Mkr (25.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Invesdor, Aqurat, DLA Piper

Bolagsfakta vid notering

Bolag Seafire
VD Johan Bennarsten
Styrelseordförande Joachim Berner
Omsättning -
Antal anställda 20
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 4.64 miljoner
Hemsida seafireab.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fireseas 17.1 Mkr 30.7%
Brohuvudet 7.3 Mkr 13%
Hans Sköld 3.1 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fireseas 1 Mkr 5%
Lendau Capital 1.5 Mkr 7.5%
Johan Bennarsten 1 Mkr 5%
Johan Andersson 0.7 Mkr 3.5%
Med flera
Totalt åtagande: 6 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jens Miöen 1.8 Mkr 9.2%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 6.9%
Per Vasilis 0.9 Mkr 4.6%
LMK 0.9 Mkr 4.6%
Göran Månsson 0.9 Mkr 4.6%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 50%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.