Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 95 Mkr
Teckningskurs 17.9 SEK
Sista teckningsdag 2018-02-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Smoltek
VD Anders Johansson
Styrelseordförande Peter Augustsson
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 95 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.43 miljoner aktier (64.6%)
Antal aktier efter notering 5.31 miljoner
Hemsida www.smoltek.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
F.Gramnaes 29.9 Mkr 31.4%
P.Enoksson 17.5 Mkr 18.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gerhard Dal 2 Mkr 9.9%
F.Gramnaes 1.2 Mkr 6%
P.Löchen 0.9 Mkr 4.5%
Rune Löderup 0.5 Mkr 2.3%
Niclas Löwgren 0.2 Mkr 1.2%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.