Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 81%
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Teckningskurs 16 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-31
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 21 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (10.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sozap
VD Rade Prokopovic
Styrelseordförande Claes Wenthzel
Omsättning 14 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.34 miljoner aktier (27.4%)
Antal aktier efter notering 8.52 miljoner
Hemsida www.sozap.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rade Prokopovic via bolag 29.3 Mkr 21.5%
Ivan Prokopovic 12.6 Mkr 9.3%
Rödgötören 7.3 Mkr 5.3%
Ossian Hellers 6.4 Mkr 4.7%
Onoterat 4.6 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Patrik Bloch 5 Mkr 19.2%
David Wallsten 4 Mkr 15.3%
Alexander Eskilsson 3 Mkr 11.5%
Martin Bauer 2.9 Mkr 11.1%
Dariush Hosseinian 2.5 Mkr 9.6%
Med flera
Totalt åtagande: 21.2 Mkr 81.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.