Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Teckningskurs 5.63 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-04-12
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.6 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Gemstone Capital
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Eminova

Bolagsfakta vid notering

Bolag Spermosens
VD John Lemper
Styrelseordförande Eva Nilsagård
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.17 miljoner aktier (22.9%)
Antal aktier efter notering 9.5 miljoner
Hemsida spermosens.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kushagr Punyani 8.9 Mkr 16.6%
Sundha Srivastava 3.9 Mkr 7.3%
Johan Källstrand 1.9 Mkr 3.6%
Bertil Lindkvist 1.7 Mkr 3.2%
Emilie Hultin Takwa 1.7 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Investment 1.6 Mkr 6.6%
Jens Erik Martin Olsson 1.3 Mkr 5.4%
Jimmie Landerman 1.3 Mkr 5.3%
SML Holding 1 Mkr 4%
Peter Nilsson 0.4 Mkr 1.7%
Med flera
Totalt åtagande: 14 Mkr 58.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.