Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 109 Mkr
Teckningskurs 8.8 DKK
Sista teckningsdag 2018-10-09
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 16 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.9 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gemstone Capital, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Stenocare
VD Thomas Skovlund Schnegelsberg
Styrelseordförande Marianne Wier
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 109 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.41 miljoner aktier (15.8%)
Antal aktier efter notering 8.9 miljoner
Hemsida stenocare.dk
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
CannTrust 20.7 Mkr 19%
Steno Investments 18.4 Mkr 16.9%
Prana Holding 16.3 Mkr 15%
Peter Nilsson 2.3 Mkr 2.1%
Gerhard Dal 1.6 Mkr 1.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
CannTrust 3.3 Mkr 12.9%
Jimmie Landerman 1.4 Mkr 5.6%
Peter Nilsson 1 Mkr 3.7%
Per Nilsson 0.1 Mkr 0.5%
Oliver Molse, m.fl. 0.1 Mkr 0.5%
Med flera
Totalt åtagande: 15.6 Mkr 60.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.