Noteringen avbröts den 29 maj 2020.

Om erbjudandet

Erbjudande 64 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 269 Mkr
Teckningskurs 3 EUR
Sista teckningsdag 2020-05-28
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 32 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.4 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Smartius

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tamturbo (inställd)
VD Timo Pulkki
Styrelseordförande Sami Somero
Omsättning 28 Mkr
Antal anställda 34
Börsvärde efter notering 269 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.73 miljoner aktier (8.7%)
Antal aktier efter notering 8.42 miljoner
Hemsida www.tamturbo.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
EAKR-Aloitusrahasto 30.6 Mkr 11.4%
KWH-koncernen 21.8 Mkr 8.1%
Nurmiranta Holdings 20 Mkr 7.4%
OP Fund Management Company LTD managed funds 10.7 Mkr 4%
Jaakko Säiläkivi 9.9 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
OP Fund Management Company LTD managed funds 10.7 Mkr 16.7%
EAKR-Aloitusrahasto 4.1 Mkr 6.4%
KWH-koncernen 2.9 Mkr 4.5%
Nurmiranta Holdings 2.7 Mkr 4.2%
Mirallas Oy 1.6 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 32 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.