Tamturbo: En ny notering med turbotillväxt?

Ett finskt bolag som utvecklat en helt oljefri turbokompressor som de menar kan slå till och med Atlas Copco på fingrarna. Om det stämmer kan turboartad tillväxt ligga i korten för bolaget som nu ska börsnoteras.
Foto: Opa Latvala
TAMTURBO
VD: Timo Pulkki Ordförande: Sami Somero
Antal anställda: 34 Nyckelpersoners ägande: ca 11% före IPO
Teckningskurs: 3,00 euro Börsvärde: 25 MEUR
Nettokassa: 3 MEUR Resultatnivå, årstakt: Cirka -3,2 MEUR
Källa: Affärsvärlden / Bolaget. Räknat på max antal aktier.

Inställd notering

Dagen efter teckningstidens slut, den 29 maj 2020, meddelade Tamturbo att de avbrutit noteringen pga investering från strategisk ägare. Läs mer i Affärsvärldens kommentar här.

Hela fem procent av världens totala elförbrukning sägs användas för framställning av tryckluft, som behövs i nästan alla industriella tillverkningsprocesser.

Tamturbo (teckningskurs 3,00 euro) är ett finskt teknikföretag som utvecklat en turbokompressor byggd på en patenterad teknik där inga rörliga metalldelar rör vid varandra. Det innebär att kompressorn kan göras helt oljefri samtidigt som slitaget minskar.

https://www.affarsvarlden.se/ipo-guiden/bolag/tamturbo

Bolaget grundades 2010 och är baserat i Tammerfors. 2017 såldes de första enheterna och sedan dess har omsättningen växt snabbt till dagens 2,6 miljoner euro på årsbasis. Nu söker Tamturbo listning på First North i Finland. I samband med det tar bolaget in 6 miljoner euro som ska användas främst till att öka försäljning och marknadsföring samt finansiera behovet av rörelsekapital. Börsvärdet blir drygt 25 miljoner euro.

IPO-GUIDE TAMTURBO
Lista First North Finland
Omsättning rullande tolv månader 2,6 MEUR
Teckningskurs 3,00 euro
Rådgivare Augment Partners
Storlek på erbjudande 6 MEUR (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 25 MEUR
Emissionskostnad Cirka 1 MEUR (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO OP Fund Management Company LTD managed funds, EAKR-Aloitusrahasto, KWH-koncernen, Nurmiranta Holdings, Mirallas Oy, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2020-05-28
Beräknad första handelsdag 2020-06-09 (12 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / Bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 225 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 3,0 för småbolag och 4,1 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Tamturbo

# Framtida kapitalbehov

Om ett bolag inte är lönsamt så är det viktigt för investerarna att få veta ungefär hur mycket kapital bolaget tror sig behöva fram till vinst eller större förväntat genombrott (licensaffär, ”proof-of-concept” eller motsvarande). Vid notering bör det vara tydligt angivet hur styrelsen ser på långsiktigt kapitalbehov, inte bara för kommande 12 månader. Ungefär hur mycket kapital behövs under ungefär hur många år? Om denna information saknas, förefaller orealistisk eller lämnar ett stort ofyllt finansieringsgap så är det en klar nackdel.

Det ges ingen information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader.

# Rabatterad emission tätt inpå IPO

Det förekommer att bolag en kort tid inför IPO gör nyemission till en värdering som är rejält mycket lägre än vid noteringen. Det kräver en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram.

I samband med en nyemission sommaren 2019 bistod Springvest Oy med att samla ihop investerare. I samband med emissionen fick Springvest teckningsoptioner som gav dem rätt att teckna aktier för i princip ingen kostnad alls (0,001 euro per aktie). Löptiden på optionerna är till utgången av år 2030. Aktierna betingar idag ett värde på 5,4 MSEK. Vi nöjer oss med att nämna detta och utdelar ingen flagga.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ TAMTURBO

Det här är ett förhoppningsbolag med små intäkter och högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Totalt äger nyckelpersoner drygt 11 procent av bolaget före erbjudandet. Det gäller framför allt styrelseordförande Sami Somero som är tidig investerare i bolaget och äger drygt 8 procent. VD och resterande ledning äger omkring 3 procent av bolaget och verkar inte teckna några aktier i börsnoteringen. Det är lite klent.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD sedan 2014 är Timo Pulkki som tidigare haft chefspositioner på Konecranes och dessförinnan jobbat på Metsä Board. Inga unika färdigheter men likväl relevanta. Även Olli Kuismanen (ansvarig för partnerskap och distributörer) samt Juha Lammi (teknikchef) är plockade från Konecranes.

Bolagets tre regionchefer har sammanlagt 60 års erfarenhet av kompressorindustrin. Det gäller Amerikachefen Hannu Heinonen som jobbat med försäljning och marknadsföring i regionen. Samt CIS- och Östeuropachefen Igor Nagaev som bland annat varit VD för Atlas Copco i Polen och jobbat särskilt med oljefria kompressorer. Och slutligen Västeuropa- och Asienchefen Brecht Vanlee som även han jobbat för Atlas Copco.

Man kan också nämna Chris Lybaert som från och med i år är rådgivare för Tamturbo och ett par andra mindre kompressorföretag. Han har varit högsta chef för Atlas Copcos oljefria kompressorsegment.

Överlag imponerar laguppställningen.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Industriell tryckluft är som sagt en stor affär och totalmarknaden lär vara värd omkring 135 miljarder kronor globalt och spås växa 3,3 procent årligen till 2025. Av detta står oljefria kompressorer för cirka 20 procent eller knappt 30 miljarder. Tamturbos hypotes är att denna andel kommer växa till 50 procent inom fem till tio år.

Oljefria kompressorer används framför allt inom industrier där man inte kan ha olja i själva tillverkningsprocessen eller där olja inte kan finnas i slutprodukten. Det kan handla om pappers- och massaindustri eller livsmedelsindustri där bolaget har kunder idag, med köttproducenten HKScan som ett exempel. Andra tänkbara branscher är läkemedelsindustri eller fordonsindustri.

Tamturbo har förstås en försvinnande lite del av marknaden. Framgång hänger alltså långt mer på hur bolaget lyckas med sina produkter än på hur mycket marknaden eventuellt växer.

Problemet med befintliga oljefria kompressorer menar Tamturbo är dels att de inte är helt oljefria eftersom växellåda och kullager behöver smörjas. Dessutom förlorar de effektivitet över tid och är dyra att underhålla.

Bolagets egen produktserie beskrivs istället vara 100 procent oljefri, den mest hållbara lösningen på marknaden och med lägst total ägandekostnad över produktens livslängd. Tabellen på den här sidan i prospektet visar hur Tamturbo upplever att deras produkter står sig mot konkurrensen.

Affärsmodellen är klassisk för tunga kapitalvaror med en större investering som följs av ett serviceavtal. För kunderna handlar det om en investering i storleksordningen 2 Mkr för bara kompressorn. Tamturbo erbjuder också en ”air-as-a-service”-modell där man tar betalt per månad eller per kubikmeter tryckluft. Detta finansierar bolaget genom att sälja enheterna till ett leasingbolag, hyra tillbaka dem och sedan hyra vidare till slutkund.

Produkterna säljs via ett 30-tal distributörer runt om i världen. Antalet distributörer kan dock ställas i relation till det faktum att bolaget än så länge bara sålt totalt ett 20-tal enheter. I många fall används lokala installationspartners som först installerar en pilotenhet. Om testet faller ut väl kan kunden köpa enheten efter tre till sex månader. Därefter är förhoppningen att få installera fler enheter hos samma kund och använda referensen för att hitta nya kunder.

Bolaget har också ett samarbete med verkstadsjätten Sulzers finska division. Det är ett white label-upplägg där Tamturbo-produkter säljs under Sulzers varumärke. Detta är positivt eftersom Tamturbos egna varumärke är helt okänt.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Produkten håller vad den lovar och till lägre totalkostnad än konkurrenterna.
 • Patentet är tillräckligt för att försvara tekniken och konkurrenterna misslyckas med att utveckla lika effektiva alternativ.
 • Bredare säljframgångar trots att likartade produkter finns från toppleverantörer som Atlas Copco.

OPTIMISTISKT SCENARIO

BOLAG Idag Tänkbart 2024
Avklarad milstolpe Sålt 20 enheter Säljer 100 enheter per år
Kommande värdedrivare (i) Nya kundavtal Fortsatt tillväxt
Värderingsmodell (ii) 5x försäljningen
Resultatnivå, årstakt Cirka -3,2 MEUR Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 25 MEUR 100 MEUR
Optimistisk vinstchans (iv) 280%

Tamturbos långsiktiga mål är att nå en marknadsandel på 8 procent av den oljefria kompressormarknaden. Det skulle kunna innebära en försäljning kring 200 miljoner euro. Eller slarvigt räknat 1 000 enheter per år. Något sådant är knappast rimligt att vänta sig idag, men visar att potentialen är stor.

Bolagets rörelsemarginalmål är 20 procent. En inte ovanlig siffra för välskötta kompressorföretag med egen teknik.

Räknar vi med att Tamturbo om några år säljer 100 enheter årligen kan bolaget omsätta 20 miljoner euro. Längs vägen skulle då bolagets monteringsanläggning strax utanför Tammerfors behöva expanderas från nuvarande kapacitet på 25 kompressorer per år. Taket för anläggningen ligger på 150-200 enheter per år.

I det här optimistiska exemplet skulle aktien sannolikt stå flera gånger högre i kurs än noteringspriset 3,00 euro. Ett annat scenario om tekniken verkligen håller måttet är i stället att bolaget blir uppköpt av en konkurrent.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Försäljning är det stora hindret. Även om produkten är så bra som det påstås är det svårt att som litet innovativt företag sälja dyr maskinutrustning som ska fungera i 10-15 års tid. Speciellt när man slåss mot globala jättar som Atlas Copco, Ingersoll Rand och Hitachi med enorma forskningsbudgetar, distributionskapacitet och serviceförmåga.

Coronasituationen gör det knappast lättare att etablera nya kundrelationer. Om inte befintliga kunder ökar sina beställningar finns risk för ett trögt 2020.

På lite sikt är nedsidan förstås mycket stor. Tamturbo håller på med kapitalkrävande verksamhet och förlorar i dagsläget mer pengar än bolagets omsättning. Kassan lär ta slut om något år så det kan snabbt gå utför om tillväxten saktar in och investerare tappar hoppet.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Tamturbo har kommit en bra bit på vägen med en kompetent organisation och lovande produkt som sålts till en del stora kunder.

Försäljningen är dock försvinnande liten jämfört med de stora drakar man tampas mot. Och att sälja tung investeringsutrustning som litet okänt företag brukar inte vara någon lätt sak.

Tamturbo ger ett bra intryck men att ta en betydande del av kompressormarknaden lär ändå bli en rejäl utmaning. Vi är mer positiva än negativa men stannar med en netural inställning till bolagets börsnotering.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärldens sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärldens enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.