Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 95%
Börsvärde efter notering 311 Mkr
Teckningskurs 13 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-18
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 85 Mkr
Garantiåtagande 10 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Eminova, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Terranet
VD Per-Olof Johannesson
Styrelseordförande Christian Lagerling
Omsättning -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 311 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.96 miljoner
Hemsida terranet.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Danir 23.4 Mkr 7.5%
Håkan Thysell 11.4 Mkr 3.7%
Måns Hultman 9.7 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ålandsbanken Ingen uppgift Ingen uppgift
Sverker Martin-Löf Ingen uppgift Ingen uppgift
Leif GW Persson Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 85 Mkr 95%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ålandsbanken 10 Mkr 10%
Totalt åtagande: 10 Mkr 10%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.