Om erbjudandet

Erbjudande 1306 Mkr (57% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 3427 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2020-12-03
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 600 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 39 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Thunderful Group
VD Brjann Sigurgeirsson
Styrelseordförande Mats Lönnqvist
Omsättning 2774 Mkr
Antal anställda 327
Börsvärde efter notering 3427 Mkr
Nyckelpersoners ägande 35.18 miljoner aktier (51.3%)
Antal aktier efter notering 68.53 miljoner
Hemsida thunderfulgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bergsala Holding 1268.6 Mkr 37%
Lyngeled Holding 213.8 Mkr 6.2%
Brjann Sigurgeirsson via bolag 213.8 Mkr 6.2%
Strand Kapitalförvaltning 100 Mkr 2.9%
Naventi Fonder 100 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Bergsala Holding 445.7 Mkr 34.1%
Lyngeled Holding 55 Mkr 4.2%
Brjann Sigurgeirsson via bolag 55 Mkr 4.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Strand Kapitalförvaltning 100 Mkr 7.7%
Naventi Fonder 100 Mkr 7.7%
Knutsson Holdings 100 Mkr 7.7%
Provobis 80 Mkr 6.1%
Consensus Småbolag 60 Mkr 4.6%
Med flera
Totalt åtagande: 600 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.