Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 33 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-31
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (11% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Trainimal
VD Mikael Pérez
Styrelseordförande Håkan Rönnberg
Omsättning 22 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.59 miljoner aktier (67.6%)
Antal aktier efter notering 2.35 miljoner
Hemsida trainimal.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Håkan och Olga Rönnberg 48 Mkr 61.9%
Fredrik Hansson 2.5 Mkr 3.2%
Thomas Lindgren via bolag 1.1 Mkr 1.5%
Tobias Ideström 1 Mkr 1.3%
MW Asset Management 1 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Håkan Rönnberg 1 Mkr 6.4%
MW Asset Management 1 Mkr 6.4%
Olga Rönnberg 1 Mkr 6.4%
Thomas Lindgren via bolag 1 Mkr 6.4%
Heronstone Holding 0.7 Mkr 4.3%
Med flera
Totalt åtagande: 8.5 Mkr 54.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.