Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (60% nyemission)
Säkrad andel (%) 36%
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Teckningskurs 31 SEK
Sista teckningsdag 2019-10-15
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.5 Mkr (9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Kanter

Bolagsfakta vid notering

Bolag Transcendent
VD Martin Malm
Styrelseordförande Håkan Berg
Omsättning 183 Mkr
Antal anställda 121
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.32 miljoner aktier (66.7%)
Antal aktier efter notering 6.47 miljoner
Hemsida transcendentgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Martin Malm 48.1 Mkr 24%
Magnus Juvas 28.3 Mkr 14.1%
Martin Bohlin 21.5 Mkr 10.7%
Swedbank Robur 18 Mkr 9%
Håkan Berg 17.3 Mkr 8.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Martin Malm 8.4 Mkr 16.7%
Magnus Juvas 4.9 Mkr 9.8%
Martin Bohlin 3.7 Mkr 7.5%
Håkan Berg 3 Mkr 6%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 18 Mkr 36.1%
Totalt åtagande: 18 Mkr 36.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.