Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (60% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 1650 Mkr
Teckningskurs 48 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-19
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 250 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (3.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Handelsbanken, Carnegie
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Trianon
VD Olof Andersson
Styrelseordförande Mats Cederholm
Omsättning 192 Mkr
Antal anställda 34
Börsvärde efter notering 1650 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 34.37 miljoner
Hemsida www.trianon.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Olof Andersson 505 Mkr 30.6%
Briban Invest 505 Mkr 30.6%
Martin Gren 60 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Olof Andersson 129.3 Mkr 25.9%
Briban Invest 129.3 Mkr 25.9%
Cedelma 16.5 Mkr 3.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Martin Gren 100 Mkr 20%
LMK 60 Mkr 12%
Länsförsäkringar 60 Mkr 12%
PriorNilsson 30 Mkr 6%
Totalt åtagande: 250 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.