Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Teckningskurs 6.1 SEK (1 TO per 4 aktier)
Sista teckningsdag 2021-05-06
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.4 Mkr (14.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Twiik
VD Anders Gran
Styrelseordförande Mårten Öbrink
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 41 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.18 miljoner aktier (17.6%)
Antal aktier efter notering 6.71 miljoner
Hemsida twiik.me
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Djäkne SS III AB 11.3 Mkr 27.5%
Sagle AB 2.3 Mkr 5.7%
Karl Eklöf 2.1 Mkr 5.2%
Salcin Invest AB 1.3 Mkr 3.1%
Öbrink Management AB 0.5 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Investment AB 1.7 Mkr 10.6%
Jens Olsson 0.8 Mkr 5%
Goda Tider AB 0.7 Mkr 4.4%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 2.2%
Jimmie Landerman 0.3 Mkr 1.9%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 56%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.