Twiik ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

E-träningsplattformen Twiik redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Twiik
Omsättningen steg 160,0% till 2,6 miljoner kronor (1,0). Antalet tränare och gym som väljer Twiik sägs vara fler fler än någonsin, vilket ska leda till en stark ökning av intäkterna.

Under maj månad slog bolaget ett dagsrekord med över 1 miljoner tränade minuter under en dag.

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,40 kronor (-2,03).

”Vi ser ljust på framtiden. Investeringarna i digitaliseringen av branschen ökar kraftigt och det är uppenbart att såväl konsumenter som enskilda tränare och gym ser fördelarna med träning online både som enda träningsform och som komponent i en varierad träningsvardag”, kommenterar VD Anders Gran och fortsätter:

”Onlineträning förväntas fortsätta växa både som enskild träningsform och som komplement till träning på anläggning. Både gym och tränare är viktiga spelare i att skapa framtidens digitala tjänsteutbud”.

Twiik, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 2,6 1,0 160,0%
Rörelseresultat -2,7 -2,0
Nettoresultat -2,2 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,40 -2,03