Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 116 Mkr
Teckningskurs 11 SEK
Sista teckningsdag 2020-01-27
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 21 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.9 Mkr (16.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Fredersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Veg of Lund
VD Thomas Olander
Styrelseordförande Torbjörn Clementz
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 116 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.98 miljoner aktier (37.7%)
Antal aktier efter notering 10.57 miljoner
Hemsida vegoflund.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Eva Tornberg 14.6 Mkr 12.5%
Thomas Olander 13.9 Mkr 12%
LU Holding 9 Mkr 7.7%
Torbjörn Malmsjö 8.4 Mkr 7.3%
Anders Hättmark 7.3 Mkr 6.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Leif GW Persson 5.2 Mkr 17.3%
LMK 4 Mkr 13.3%
Fårö Capital 3.3 Mkr 11%
Philip Löchen 1 Mkr 3.3%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 21 Mkr 70%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.