Om erbjudandet

Erbjudande 1200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 79%
Börsvärde efter notering 4353 Mkr
Teckningskurs 49 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 950 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 65 Mkr (5.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, SEB
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Viva Wine Group
VD Emil Sallnäs
Styrelseordförande Anders Moberg
Omsättning 3715 Mkr
Antal anställda 210
Börsvärde efter notering 4353 Mkr
Nyckelpersoners ägande 59.6 miljoner aktier (67.1%)
Antal aktier efter notering 88.83 miljoner
Hemsida www.vivagroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Emil Sallnäs (VD) via Late Harvest Wine Holding 1971 1230.4 Mkr 28.3%
Björn Wittmark (affärschef) med makan Pamela Wilson via Vin & Vind 1230.4 Mkr 28.3%
John Wistedt (VD Wine Team Global) via Legendum Capital 459.7 Mkr 10.6%
Bergendahl & Son (via teckningsåtagande) 350 Mkr 8%
Svolder (via teckningsåtagande) 200 Mkr 4.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bergendahl & Son 350 Mkr 29.2%
Capital World Investors 200 Mkr 16.7%
Erik Selin Fastigheter 200 Mkr 16.7%
Svolder 200 Mkr 16.7%
Totalt åtagande: 950 Mkr 79.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.