Om erbjudandet

Erbjudande 132 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 89%
Börsvärde efter notering 272 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2017-09-11
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 118 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (7.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Hannes Snellman

Bolagsfakta vid notering

Bolag Xspray Pharma
VD Per Andersson
Styrelseordförande Mikael Wolff Jensen
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 272 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.36 miljoner
Hemsida xspraypharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Östersjöstiftelsen 60.4 Mkr 22.2%
Recipharm Venture 16.1 Mkr 5.9%
Swedbank Robur 20 Mkr 7.4%
Vasastaden 16.9 Mkr 6.2%
Healthinvest 15 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 20 Mkr 15.2%
Vasastaden 16.9 Mkr 12.8%
Healthinvest 15 Mkr 11.3%
Alfred Berg 4 Mkr 3%
Östersjöstifelsten 14.5 Mkr 11%
Med flera
Totalt åtagande: 118 Mkr 89.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.