Om erbjudandet

Erbjudande 8 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 21 Mkr
Teckningskurs 10 SEK
Sista teckningsdag 2019-07-12
Antal flaggor 11 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 6 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (18.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Sedermera FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zoomability
VD Pehr-Johan Fager
Styrelseordförande Karl Axel Sundkvist
Omsättning 8 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 21 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.55 miljoner aktier (26.5%)
Antal aktier efter notering 2.08 miljoner
Hemsida zoomability.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ted Tigerschiöld 5.5 Mkr 26.5%
New Equity Venture 2.4 Mkr 11.7%
Nordic Emotion Group 2.1 Mkr 10.3%
Ateneum 1.2 Mkr 5.5%
Stockholm Bergteknik 0.8 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ted Tigerschiöld 1.2 Mkr 15%
Stockholms Bergteknik 0.8 Mkr 10%
Totalt åtagande: 2 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Fårö Capital 6 Mkr 75%
Totalt åtagande: 6 Mkr 75%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.