Om erbjudandet

Erbjudande 125 Mkr (96% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 309 Mkr
Teckningskurs 20 NOK
Sista teckningsdag 2019-01-16
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 94 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (8.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Redeye
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zwipe
VD André Løvestam
Styrelseordförande Jörgen Lantto
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 32
Börsvärde efter notering 309 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.12 miljoner aktier (20.3%)
Antal aktier efter notering 15.43 miljoner
Hemsida zwipe.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Windfeldt 31.4 Mkr 10.2%
Photon Future Limited 18.3 Mkr 5.9%
Kim Humborstad (via bolag) 17 Mkr 5.5%
Concito as 10.7 Mkr 3.5%
Telecom AS 5.8 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sundt 16.9 Mkr 13.6%
Lars Windfeldt 12.4 Mkr 9.9%
Oliver Molse, m.fl. 6.5 Mkr 5.2%
Jörgen Lantto 2.8 Mkr 2.2%
Pegroco Invest 5 Mkr 4%
Med flera
Totalt åtagande: 93.6 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.