Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Neurovive förlikas med Ciclomulsion

2019-12-16 12:47

Läkemedelsföretaget Neurovive Pharmaceutical har "helt och slutligt" löst tvisten med Ciclomulsion avseende viss farmaceutisk teknologi. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förlikningen innebär att Neurovive inte ska göra någon betalning till Ciclomulsion för de anspråk som framställdes i skiljeförfarandet. Äganderätten till teknologin blir kvar hos Neurovive, som därmed har ensamrätt till den, och Neurovive ska inte vara skyldigt att betala någon framtida royalty för teknologin", skriver Neurovive.

Vidare ska skiljeförfarandet avslutas och vardera part ska bära sina egna kostnader för skiljeförfarandet, uppger bolaget i pressmeddelandet.

Bakgrunden är att Neurovive under 2004 ingick ett licensavtal med Ciclomulsion under vilket Neurovive fick rätten att använda och utveckla produkter baserat på en viss farmaceutisk teknologi. I mars 2013 inledde Ciclomulsion ett skiljeförfarande avsett att bland annat fastställa bolagets rätt till royaltybetalningar.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom