Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

God jul och gott nytt valår!

2017-12-20 11:00

KRÖNIKA. Häromveckan hade det nya svenska partiet Initiativet en presskonferens för att meddela att man avsåg ställa upp i riksdagsvalet. I The New Yorker, av alla tidningar, kunde man läsa att Initiativet är ett ”metamodernistiskt” parti, med sex allmänt goda värderingar och tre kriser som man vill lösa: demokratins, ekologins och den mentala hälsans. Det finns ännu inget program, utan det ska arbetas fram genom en slags bred kreativ process fram till valrörelsen.

Ett metamodernt grupparbete kommer nog inte bli det som kastar om majoriteterna i valet 2018. Något annat måste till för att dagens låsta parlamentariska läge ska förbytas i ett samarbete som både kan säkra beslutskraft för framtidens utmaningar och förhindra antidemokratiska krafter. Alla samarbetsvilliga partier borde därför i sina valmanifest säkra en liten kärna av frågor som inte är så ideologiska och som kan utgöra grunden för ett blocköverskridande samarbete efter valet.

Ungefär så här skulle det kunna se ut:

Samarbete. För Sverige!

Sveriges politik har fastnat i konstruerade motsättningar, småaktighet och destruktivt tonläge i en tid då landet mer än någonsin behöver kreativitet och samarbete. Det är ett misslyckande. Att regera handlar om att se alla svenskar och samarbeta för hela Sverige. Under mandatperioden kommer vi att sätta Sveriges bästa före personliga intressen, maktallianser och det egna partiet för att uppnå följande:

1. Alla som kan ska bidra! Att lösa arbetskraftsbristen hos svenska företag kräver satsning på kompetens, inte subventionerade löner. Sveriges möjlighet att förlänga högkonjunkturen ligger i att de många flyktingar som kom till Sverige runt 2015 får svenska- och yrkeskunskaper som gör att de kommer i jobb.

2. Arbetskraften ska kunna komma till jobbet! Bostäder och infrastruktur ska finnas där jobben växer fram. Bostadsbristen kan inte lösas genom nuvarande åtgärder som försvårar för unga att flytta hemifrån, utan måste byggas bort genom fler hyresrätter och starkare allmännytta.

3. Ingen brottslighet ska löna sig! Med hjälp av de mest framgångsrika internationella exemplen ska vi knäcka gängkriminaliteten – med strängare straff, snabbare åtgärder och aktiv spaning. Exemplen på korruption i svenska myndigheter ställer stora krav på kunskap bland personalen och strikt kontroll för att inte tillväxten ska ta skada och skattebetalarnas pengar fuskas bort.

4. Bakgrund och kön ska inte avgöra människors framgångar! #Metoo har visat på skrämmande övergrepp och akuta brister inom delar av svenskt chefskap. Lagar ska skärpas, kvinnodominerade arbeten lyftas lönemässigt och en bildningskampanj för pojkar i åldern 13–15 år genomförs för att undvika att skeva köns-, vålds- och sexföreställningar etablerar sig.

5. Man ska kunna leva på sin pension! 90 år efter folkhemmets födelse har vi fortfarande människor som kallas för ”fattigpensionärer”. Grunden är lagd genom de sänkta pensionsskatterna. Vi vill gå vidare och se över pensions­överenskommelsen för att säkra att ålderdom inte ska betyda fattigdom för stora grupper.

6. Tillväxten ska vara hållbar! Språnget till hållbarhet kan driva på tillväxt och välstånd, men då måste vi ligga i framkant. Försäljning av nya fossildrivna bilar utan alternativ som hybrid eller biogas förbjuds under mandatperioden. Alla mackar, köpcenter och vägkrogar åläggs att ha snabbladdstolpar i relation till antalet kunder. Oljekommissionen från 2006 återinrättas.

Dessutom kommer vi att direkt efter valet initiera två stora utredningar:

1. Redo för robotifieringen. När behovet av arbetskraft börjar minska ska Sverige vara förberett. Robotskatt, kortare arbetstid, livslångt lärande till nya jobb är några nyckelfrågor. Hög produktivitet är bra, men den måste komma alla till del.

2. Smartare skattesystem. Det är dags för en ny skattereform som adresserar framtidens behov av balans – mellan skatt på kapital och arbete, mellan miljöfarligt beteende och stabila skattebaser, mellan svensk och internationell verksamhet.

Sverige är ett samarbetsland. Tillsammans når vi längre – i vänkretsen, på arbetet och i politiken.

Staten och kapitalet

När Svensk Handel utsåg el­cykeln till årets julklapp fick Blå Tågets gamla sång om kapitalet som höjer hyrorna och staten bostadsbidragen ett helt nytt kapitel. Staten subventionerar en cykel med motor och handeln kan börja hoppas på att årets julklapp plötsligt ska kosta över 10 000 kronor – efter subvention – det vill säga tio gånger så mycket som en bakmaskin eller andra oförglömliga julklappar. Den enda som tomten glömde var oss, de riktiga miljövänner som cyklar med benen.

Jan Larsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet