Mer precis cancerdiagnostik med ny teknik

En åldrande befolkning betyder att cancersjukdomarna blir fler. Cancervården i sin tur blir alltmer specialiserad och individanpassad. Detta resulterar i att allt fler vävnadsprover behövs för att ställa rätt diagnos och för att besluta om adekvat behandling, vilket innebär en stor belastning på vården. Det är här Lumito kommer in med sin innovativa digitala avbildningsteknik.
Lumitos scanner kan ge patologen ett bra stöd i diagnostisering av vävnadsprover.

Med Lumitos scanner kan patologen få ett bra stöd i diagnostiseringen genom att växla mellan de traditionellt infärgade vävnadsbilder man är van att titta på och de mer precisa bilder infärgade med bolagets unika nanopartiklar.

Stöd för rätt behandling
Nyttan ligger i ett mer komplett underlag för diagnos och behandling. Lumitos digitala bilder kan delas patologer emellan och ger ett effektivt flöde, samtidigt som de kan arkiveras för möjlighet att följa patientens utveckling över tid.

– Ju mer detaljrik information våra bilder ger, desto bättre stöd för diagnos. Risken att över- eller underbehandla, båda lika skadliga, minskar. För patienten kan vår metod innebära en betydande fördel då diagnosen kan bli mer precis och vara ett stöd för att sätta in rätt behandling, säger Mattias Lundin, VD.

Lansering på forskningslabb
Nu väntar lansering på den kommersiella marknaden.

– Det första steget i vår lanseringsplan är lansering på svenska forskningslaboratorier mot slutet av året. Här testas metoder och lösningar för tillförlitliga diagnoser. Sedan är inte steget långt att överföra dessa kunskaper till de kliniska laboratorierna ute i vården där man dagligen analyserar stora mängder prover.

– Flera av universiteten i Sverige har patologiska forskningslabb och tillsammans med forskargrupper vid Umeå och Uppsala universitet genomför vi studier för att identifiera olika cancerindikationer där vår teknik kan användas. Detta för att göra vår produkt så bred, attraktiv och konkurrenskraftig som möjligt.

Lärdomar från Cellavision
Lumitos produkt – scannern, infärgningsvätskorna och mjukvaran för analys – möter en världsmarknad i stark tillväxt. I första hand planerar bolaget att etablera sig i Europa som har 30 procent av marknaden för vävnadsdiagnostik och därefter Nordamerika med en 40-procentig andel. Mattias Lundin var tidigare global försäljningschef för Cellavision, som med stor framgång utvecklat en liknande produkt, men då inom blodanalys.

– Lumito är idag där Cellavision var för 10 år sedan, säger han. Jag har tagit med mig en stor portion erfarenhet kring kommunikation och försäljning av ny avancerad teknik från tiden med Cellavision. Det är lärdomar jag hoppas kunna använda på vår resa med Lumito.

För patienten kan vår metod innebära en betydande fördel då diagnosen blir mer precis och eventuell behandling kan sättas in tidigare.

ADRESS: Mårtenstorget 5, 223 51 Lund

TELEFON: 010-204 00 15

E-POST: info@lumito.se

WEBBSIDA: http://www.lumito.se

Lumitos aktie är noterad på Stockholm Nordic SME.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.