Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostadsbaissens söderläge

2019-05-01 18:00

Frågan om Nordens tidigare starka bostadsmarknader bromsar in eller ska kraschlanda håller tillbaka nästan alla relaterade aktier. För Balcos höglönsamma balkongaffärer är baissen fortsatt överdriven.

KÖP Växjös balkongspecialister Balco gavs för ett år sedan köpråd på Affärsvärlden Analys+. Som leverantör och projektör inom en byggnisch hölls aktien, likt sektorn, då tillbaka av inbromsande bostadsmarknader, särskilt nyproduktionen, i Sverige och Norge som utöver Danmark utgör Balcos större skandinaviska hemmamarknader.

Oförtjänt, menade Affärsvärlden och pekade på bolagets 90-procentiga tyngdpunkt mot renoveringssegmentet, som drivs av balkongbeståndets nödvändiga och uppdämda renoveringsbehov samt värdehöjande egenskaper som tillbyggnationer. Därtill fanns produktaspekten, där Balcos patenterade inglasade balkonger säljs in på att de håller i mycket längre än genomsnittliga 50 år.

Aktiekurs vid publicering var 62 kronor. Nu ett år senare står den i 57,60 kronor, motsvarande 7 procents kurstapp medan Stockholmsbörsen avancerat 8 procent (OMXSPI). Då underliggande 2018-utfall varit nära förväntan har uppvärderingen uteblivit.

På rapporterad nivå bromsade 2018 års intäktstillväxt in till 7 procent. Justerat för att intäkter försköts av ny redovisning (icke-kassaflödespåverkande IFRS 15) blev tillväxten 9 procent, nära Affärsvärldens prognos på 10 procent. Balcos dominerande renoveringssegment hade rapporterad tillväxt på hälsosamma 12 procent, vilken delvis motverkades av strategin att krympa exponering mot nybyggen.

Den justerade rörelsemarginalen stod nära still på 12 procent, rensat för IFRS 15 plus läropengar för ett större olönsamt projekt inom den nya sidoaffären med balkonger till kryssningsfartyg. Affärsvärlden prognostiserade marginell förbättring mot 12,5 procent.

Att 2018 års rörelsekassaflöde dök berodde på ökad rörelsekapitalbindning. Rensat för det ökade kassaflödet från löpande verksamhet 12 procent. För projektföretag är avvägningen ofta mellan att hålla igen på kapitalbindning på kort sikt mot tillväxt genom att, under begränsade perioder, låta ökad andel av den egna balansräkningen snurra i fler vunna kundprojekt. Här ser Affärsvärlden inga stora betalningsrisker då majoriteten av affärerna är (upp-)renoveringsprojekt direkt mot bostadsrättsföreningar samt hyresvärdar.

Framåt har läget förbättrats av förvärvet av det Arboga-baserade renoveringsförvärvet TBO Haglinds. Förvärvet omsätter runt 130 miljoner kronor med 15 miljoner i ”förväntat” rörelseresultat, motsvarande 11–12 procents marginal. Balco betalade 7–8 gånger det rörelseresultatet, där det övre värdet baseras på maximal tilläggsköpeskilling. Inte dyrt för ett strategiskt förvärv med synergier.

Affärsvärldens basscenario förblir att Balco taktar sitt 10-procentiga totala tillväxtmål organiskt i närtid, alltså före fler förvärv. Inräknat TBO Haglinds bör 2019-tillväxten nu bli högre, runt 21 procent. Prognoserna bygger på att det starka produkt- och projektkonceptet försvarar starka marknadspositioner i den växande skandinaviska renoveringsmarknaden och stegvis ökar exporten till Centraleuropa plus Storbritannien. Underliggande rörelsemarginal ska då kunna återställas mot 12 procent i år och nå målnivån 13 procent under 2021.

Börsen handlar utifrån det Balco till 9 gånger årets rörelseresultat, ev/ebit, och 6 gånger 2021 års. En alldeles för låg värdering för ett välpositionerat tillväxtbolag med förmågan att förränta bokfört sysselsatt kapital norr om 20-procentsstrecket.

Största externa risk vore en så kraftig bostads-, fastighets- och bankkris i Sverige, Norge och Danmark att även värdehöjande balkongrenoveringar skjuts upp på obestämd tid. Balco kan dock klara flerårstapp på uppemot åtminstone två tredjedelar av dagens intjäning innan nettoskulden blir ett problem.

Första kvartalets siffror släpps den 21 maj. Affärsvärlden-läsare som inte räds kortsiktig cyklikalitet bör redan nu göra som Balcos insiders: fortsätt köp den lågvärderade balkongaktien på ytterligare ett års sikt.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom