Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Kunderna är mer avvaktande”

2019-11-06 21:45
Foto: Lagercrantz

Lagercrantz ser mer försiktiga kunder till följd av en ökad geopolitisk osäkerhet.

Lagercrantz var tidigare en del av Bergman & Beving-koncernen. Starten som särnoterat börsbolag strax efter millennieskiftet blev turbulent. I samband med it-bubblan sjönk både omsättning och resultat, eftersom teknikhandelsverksamheten då var inriktad på bland annat olika elektronik- och it-produkter och därmed exponerad mot den då hårt drabbade telekombranschen.

Några år senare, 2006, tillträdde Jörgen Wigh som vd och i ungefär samma veva utarbetades en strategi för att bredda produktportföljen och även öka de egenutvecklade produkternas andel av försäljningen. Samtidigt påbörjades ett intensivt förvärvsarbete. Likt de andra teknikbolagen fick sig bolaget en snyting under den senaste finanskrisen; under räkenskapsåret 2009/2010 minskade omsättningen med 20 procent till 1,7 miljarder kronor. I fjol, tio år senare, hamnade intäkterna på 3,9 miljarder kronor – en ökning med 129 procent. Under samma tidsperiod förbättrades rörelsemarginalen från 3,9 till 13,2 procent. Reaktionen från aktiemarknaden har varit positiv; de senaste fem åren har kursen stigit med 164 procent. Huvudförklaringen till omsättnings- och resultatutvecklingen är även här ett kontinuerligt och lyckat förvärvsarbete; sedan finanskrisen har bolaget köpt 40 verksamheter. Lagercrantz består i dag av 54 självständiga bolag som är verksamma under egna varumärken på olika nischmarknader och som har eget resultat- och affärsansvar, medan koncernen bidrar med exempelvis affärs- och expansionsplaner, säljutbildningar och finansieringslösningar.

Över hälften av intäkterna kommer numera från dotterbolagen, som säljer egenutvecklade nischprodukter inom en rad områden, vilket kan jämföras med bara ett par procent när Jörgen Wigh började som vd. Ett exempel på ett egenutvecklande dotterbolag är västerbottniska Dorotea Mekaniska, som tillverkar amfibiska maskiner för bearbetning av våtmarker. De dotterbolag som ägnar sig åt teknikhandel står numera för en tredjedel av intäkterna, och de säljer olika teknikkomponenter till kunder inom elektronik, bygg, telekommunikation och transport.

– Fördelen med att sälja egenutvecklade produkter är att man äger sin situation på ett annat sätt och kan motivera högre priser, till exempel för att man har kostnader för produktutveckling. Vi har också högre bruttomargina­l på egna produkter än inom den distribuerande verksamheten, säger Jörgen Wigh.

Bolagets målsättning är att ha en resultattillväxt på 15 procent per år, och enligt vd:n ska drygt två tredjedelar av denna ökning komma från förvärv. Det betyder att Lagercrantz även framöver ska ha ett högt förvärvstempo.

– När bolag vill gå på export är vi en attraktiv partner, eftersom vi till exempel samlokaliserar företag i en hub i Chicago och på så vis hjälper dem ut på den amerikanska marknaden. Vi vill vara duktiga på att äga och utveckla nischade produktbolag. Fördelen för oss med att förvärva är att vi sprider risken i portföljen.

Han ser dock ingen risk för att koncernen i närtid ska få för många bolag att hålla uppsikt över.

– Både Addtech och Indutrade är större än vi. Det är klart att det någonstans finns en gräns där man måste titta på andra vägar, till exempel att som Bergman & Beving dela upp verksamheten. Vi har en bra väg dit.

Mats Gustafsson, förvaltare av Lannebos fond Småbolag Select, som bland annat har större aktieposter i Lagercrantz och OEM International, för ett liknade resonemang. Det är enligt honom inte orimligt att en uppdelning sker ifall en teknikhandelskoncern efter många förvärv har fått en för komplicerad organisation.

– Bergman & Beving delades upp i tre bolag och jag tror att man kan förvänta sig något liknande ifall Addtech, Indutrade eller Lagercrantz ser att någon division är stor nog för att bli självständig.

Hos Lagercrantz – till skillnad från hos Addtech och Indutrade – har andelen av omsättningen som genereras på hemmaplan ökat de senaste åren. I fjol stod den svenska delen för 37 procent jämfört med 32 procent under 2014/2015.  På frågan om konkurrensen om förvärvsobjekten har ökat i Sverige och att det kan vara en anledning till att flera teknikhandelsbolag expanderar internationellt, svarar vd:n:

– Det är fler aktörer på marknaden i Sverige, det gör att konkurrensen ökar och att det blir mer internationellt fokus. Vi känner dock inte på något sätt att vi har uttömt Sverige. I vår förvärvsdatabas har vi över 300 bolag på olika geografiska marknader som vi kontinuerligt följer. Det visar att det finns många objekt på marknaden.

Ett tecken på att Lagercrantz känner av konjunkturavmattningen kom tidigare i oktober vid släppet av rapporten för det andra kvartalet på bolagets brutna räkenskapsår. Under första halvåret presterad­e bolaget en organisk försäljningstillväxt på 2 procent, vilket kan jämföras med 6 procent för samma period i fjol.

– Vi ser att kunderna är mer försiktiga och avvaktande och att det finns mycket geopolitisk osäkerhet. Trots det tycker jag att tillväxten känns stabil och att vi har långsiktigt goda förutsättningar med vår starka affärsmodell.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom